दिनांक ०२/०५/२०२३ रोजी मौजे मकनेर येथे बीज प्रक्रिया व उगवण क्षमता चाचणी करण्यात घेण्यात आली त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य जनजागृती करण्यात आली व पौष्टिक तृणधान्य जीवनातील महत्व सांगण्यात आले .

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →