दिनांक ०४/०५/२०२३ रोजी पारखेड यागावी खरीप पूर्व मार्गदर्शन सभा घेण्यात आली त्या वेळी आंतरराष्ट्री पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्य जनजागृती करण्यात आली

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →