दिनांक -३/०५/२०२३ रोजी सोयाबीन उगवणक्षमता तपासणी प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले व आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य बद्दल माहिती सांगताना श्रीमती पल्लवी माहुलकर (कृ.से.) मौजे परशरामपूर ता. जळगाव जामोद

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →