दिनांक ०४/०५/२०२३ निमित्य सांब्रा ता मेहकर येथे खरीप पूर्व नियोजन सभा व सोयाबीन बीज उगवण क्षमता तपासणी व बीज प्रक्रिया तसेच पेरणी पद्धती बाबत मार्गदर्शन व पौष्टिक तृणधान्य पिकाचे जिवांतील महत्व या बाबत जनजागृती करण्यात आली.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →