मौजे भावली बु. ता.इगतपुरी येथे पौष्टिक तृणधान्य कार्यक्रम सन 2023 इगतपुरी, जि. नाशिक

मौजे भावली बु, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक येथे आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष 2023 अंतर्गत शेतक-यांना पौष्टीक तृणधान्याचे महत्त्व समजावुन सांगितले व पौष्टीक तृणधान्यापासुन विविध पदार्थ शेतकरी महिला यांनी तयार करुन प्रात्याक्षिक व प्रदर्शन दाखविण्यात आले. कार्यक्रमास श्री एम.डी रोंगटे मंडळ कृषि अधिकारी इगतपुरी, श्री ए.एस. मुजगुडे कृषि पर्यवेक्षक इगतपुरी व श्री एम.एन.कोकतारे कृषि सहाय्यक भावली बु, व इतर शेतकरी उपस्थित होते.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →