आंतरराष्टीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 अंतर्गत उन्हाळी बाजरी पिक प्रात्यक्षिके, गाव – देवपुर तालुका दिंडोरी जिल्हा नाशिक

शेतकऱ्याचे नाव – श्रीमती. जिजाबाई रघुनाथ कुवर , उन्हाळी बाजरी पिकाचे वाण – धनशक्ती क्षेत्र – 0.40 हे.

शेतकऱ्याचे नाव – श्री. हरिश्चंद्र दौलत महाले , उन्हाळी बाजरी पिकाचे वाण – धनशक्ती क्षेत्र – 0.40 हे.

शेतकऱ्याचे नाव – श्री. यशवंत अनाजी महाले , उन्हाळी बाजरी पिकाचे वाण – धनशक्ती क्षेत्र – 0.40 हे

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →