आंतरराष्टीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 अंतर्गत उन्हाळी बाजरी पिक प्रात्यक्षिके, गाव – रवळगाव, तालुका दिंडोरी जिल्हा नाशिक

शेतकऱ्याचे नाव – श्री. काळू भिका भोये , उन्हाळी बाजरी पिकाचे वाण – धनशक्ती क्षेत्र – 0.40 हे.

शेतकऱ्याचे नाव – श्री. शिवाजी चंदर भोये , उन्हाळी बाजरी पिकाचे वाण – धनशक्ती क्षेत्र – 0.40 हे.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →