आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष२०२३ निमित तालुका देऊळगाव राजा येथे महात्मा फुले कृषी तंत्र विद्यालयात तृणधान्य सत्पाह साजरा करण्यात आला तेथे सर्व विद्यार्थ्याना पौष्टिक तृणधान्य पासून बनवलेले पदार्थ वाढण्यात आले

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →