आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष२०२३ निमित तालुका देऊळगाव राजा येथे महात्मा फुले कृषी तंत्र विद्यालयात तृणधान्य सत्पाह साजरा करण्यात आला तेथे श्रीमती अनिता खरात यांनी मार्गदर्शन केले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →