“आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३” निमित गाव तालखेड तालुका मोताळा येथे परीक्षण करताना आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य मानवी जीवनातील गरज काय या बद्दल तालुका कृषी अधिकारी श्री. पी.एन.अंगाईत साहेब, कृषी संशोधन केंद्राचे शास्त्रज्ञ श्री. दिनेश कानवडे सर, मंडळ कृषी अधिकारी श्री. के एल कंकाळ साहेब, कृषी सहाय्यक स्वाती गवई

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →