March 12, 2023

0 Minutes
recipe Stories

मौजे मजले, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर येथे पाककला स्पर्धेचं आयोजन.

मौजे मजले, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर येथे ‘आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष- २०२३’ निमित्त, पौष्टिक तृणधान्यच्या जनजागृती साठी मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालय, हातकणंगले मार्फत मंडळ स्तरीय मिलेट पाककला स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आले होते. सदर स्पर्धेसाठी...
सविस्तर वाचा...!
Stories -0 Minutes

दिनांक ०५/०३/२०२३ रोजी आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य निमित्त तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय बुलढाणा येथे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून सागवान येथील सरपंच आरती ताई वानेरे यांचा सौ.वदना पाटील यांनी सत्कार केला

...
सविस्तर वाचा...!
Stories -0 Minutes

आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्य प्रमुख पाहुणे म्हणून सागवान येथील सरपंच आरती ताई वानेरे ग्राम पंचायत सदस्य ज्योतीताई वानरे व दिपालीताई भाग्यवंत उपस्थित होते या कार्यक्रमांमध्ये सर्व महिला कर्मचाऱ्यांनी पौष्टिक तृणधान्याचे पदार्थ बनवून आणले होते त्यावेळी श्रीमती दिपालीताई भाग्यवंत यांचा सत्कार करण्यात आला

...
सविस्तर वाचा...!
Stories -1 Minute

दिनांक ५/०३/२०२३ रोजी आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित तालुका कृषी अधिकारी यांनी आयोजित केलेल्या पाक कला स्पर्धा मध्ये तृणधान्यनि बनवलेले पदार्थ

...
सविस्तर वाचा...!
Stories -0 Minutes

५/३/२०२३ रोजी आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित बुलडाणा कृषी अधिकारी कार्यालयात कर्मचारी याचा उस्फुर्त सहभाग

...
सविस्तर वाचा...!
Stories -0 Minutes

दिनांक ०५/०३/२०२३ रोजी आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्य तालुका कृषी कार्यालय बुलडाणा येथे पाक कला स्पर्धा आयोजित करण्यात आली या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून सागवान येथील सरपंच आरती ताई वानेरे ग्राम पंचायत सदस्य ज्योतीताई वानरे व दिपालीताई भाग्यवंत उपस्थित होते या कार्यक्रमांमध्ये सर्व महिला कर्मचाऱ्यांनी पौष्टिक तृणधान्याचे पदार्थ बनवून आणले होते व कार्यालयातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी या कार्यक्रमात सहभागी झाले.

...
सविस्तर वाचा...!
Stories -0 Minutes

दिनांक ०५/०३/२०२३ रोजी आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्य तालुका कृषी कार्यालय बुलडाणा येथे पाक कला स्पर्धा आयोजित करण्यात आली या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून सागवान येथील सरपंच आरती ताई वानेरे ग्राम पंचायत सदस्य ज्योतीताई वानरे व दिपालीताई भाग्यवंत उपस्थित होते या कार्यक्रमांमध्ये सर्व महिला कर्मचाऱ्यांनी पौष्टिक तृणधान्याचे पदार्थ बनवून आणले होते व कार्यालयातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी या कार्यक्रमात सहभागी झाले.

...
सविस्तर वाचा...!
Stories -0 Minutes

दिनांक ०५/०३/२०२३ रोजी आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्य तालुका कृषी कार्यालय बुलडाणा येथे पाक कला स्पर्धा आयोजित करण्यात आली

...
सविस्तर वाचा...!
Stories -0 Minutes

भोगीसणाचे अवचित साधून तालुका बुलडाणा येथील मोजे उमाळा दिनांक 14/ 1 2023.रोजी गावातील महिला यांनी आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक वर्ष २०२३ निमित्य पाक कला स्पर्धा आयोजित करण्यात आली

...
सविस्तर वाचा...!