आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य सन २०२३ निमित जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय बुलडाणा येथील मा. श्री अनंता झोडे सर यांनी प्रत्यक्ष मिलेटस फँँक्टरी ला भेट.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →