आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ पाक कला स्पर्धा मध्ये सहभाग घेतल्या बद्दल मा.श्री संतोष डाबरे जि.अ.कृ.अ. यांच्या हस्ते श्री उमेश जाधव सर यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →