मौजे शिरधाने प्र नेर, तालुका धुळे येथील न्यू इंग्लिश स्कूल येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य कार्यक्रम साजरा करताना कृषि सहाय्यक गणेश बोरसे.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, धुळे

Learn More →