जिल्हा नियोजन समिती सभागृह बुलडाणा येथे मा. डॉ. एच .पी.तुम्मोड व मा.जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी बुलडाणा श्री. संतोष डाबरे सर यांनी आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ पौष्टिक तृणधान्य काळाची गरज या बद्दल मार्गदर्शन केले

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →