आज दिनांक ०९-०२-२०२३ रोजी मौजे मोरशेवडी ता. धुळे ग्रामपंचायत कार्यालय येथे ग्रामसभेत आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य विषयी जनजागृती करून कृषी विभागाच्या योजनांची माहिती दिली

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, धुळे

Learn More →