“आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३” अंतर्गत प्रचार प्रसिद्धी करीता नव्या युगाचे माध्यम जिल्हा कृषि महोत्सवामध्ये सेल्फी पॉईंट चा वापर…

जिल्हा कृषि महोत्सवाचे उद्घाटक मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे (आय.ए.एस.)
जिल्हा कृषि महोत्सवाचे उद्घाटक मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे (भा.प्र.से.) यांना millets धान्याची ओळख करून देतांना जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, वर्धा
शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, वर्धा

Learn More →