मौजे- वडवळी ता. पैठण येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्ताने कृषी विज्ञान केंद्र चे डॉ. झाडे सर, मंडळ कृषी अधिकारी श्री. साळवे, कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक यांनी शेतकऱ्यांना पौष्टिक तृणधान्य लागवड व त्याचे आहारातील महत्व याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, औरंगाबाद

Learn More →