मौजे- बुट्टे वाडगाव ता. गंगापूर येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्ताने कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक यांनी शेतकऱ्यांना पौष्टिक तृणधान्य लागवड व त्याचे आहारातील महत्व याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, औरंगाबाद

Learn More →