दि.०६/०२/२०२३,कृषी प्रदर्शन २०२३ फैजपूर येथे भरड धान्य विषयावरील मार्गदर्शन करतांना डॉ.अनंत पाटील साहेब

दि.०६/०२/२०२३,कृषी प्रदर्शन २०२३ फैजपूर येथे भरड धान्य विषयावरील मार्गदर्शन करतांना डॉ.अनंत पाटील साहेब.या वेळी उपस्थित श्री.श्रीकांत झांबरे साहेब,श्री.भोकरे साहेब व मान्यवर

शेअर करा...

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जळगाव

Learn More →