मौजे- बनोटी ता. सोयगाव येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्ताने पौष्टिक तृणधान्य लागवड तंत्रज्ञान व मानवी आहारातील फायदे याबाबत तालुका कृषी अधिकारी श्री. वाघ यांनी उपस्थित शेतकर्यांना मार्गदर्शन केले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, औरंगाबाद

Learn More →