मौजे- देव्हारी ता. सोयगाव येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्ताने उपस्थित शेतकरी यांना पौष्टिक तृणधान्य लागवड व आहारातील महत्व याबाबत मार्गदर्शन करताना

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, औरंगाबाद

Learn More →