प्रजास्ताक दिनाच्या दिवशी पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ च्या प्रचार प्रसिद्धी करण्यात आली त्यावेळी मा. पालकमंत्री, मा. जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. जालना व सर्व अधिकारी कर्मचारी व शालेय विध्यार्थी यांच्या उपस्थित मध्ये ध्वजारोहण

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, जालना

Learn More →