मौजे- वाळूज ता. गंगापूर येथे वस्तीवर जाऊन महिलांना पौष्टिक तृनधान्याचे आहारातील महत्व या बाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, औरंगाबाद

Learn More →