आंतरराष्ट्रीक पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र, सॊलापुर व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी व आत्मा सॊलापुर यांचे संयुक्त विद्यमाने आयॊजीत कृषि तंत्रज्ञान मॊहत्सव कार्यक्रमात पौष्टिक तृणधान्य प्रक्रिया विषयावर व्याख्याण व्यक्ते – श्रीमती तंबाके अध्यक्ष प्रियदर्शनी महिला बचत गट ता. अक्कलकॊट जि.सॊलापुर

आंतरराष्ट्रीक पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र, सॊलापुर व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी व आत्मा सॊलापुर यांचे संयुक्त विद्यमाने आयॊजीत कृषि तंत्रज्ञान मॊहत्सव कार्यक्रमात पौष्टिक तृणधान्य प्रक्रिया विषयावर व्याख्याण व्यक्ते – श्रीमती तंबाके अध्यक्ष प्रियदर्शनी महिला बचत गट ता. अक्कलकॊट जि.सॊलापुर

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, सोलापूर

Learn More →