पौष्टीक तृणधान्य वर्ष 2023 जिल्हास्तरीय कार्यशाळा पालघर

पाककला स्पर्धेत प्रथम , व्दितीय आणि तृतीय क्रमांक मिळवण्या-या गटास प्रशस्तीपत्र आणि अनुक्रमे 5000,3000, 2000 चे धनादेश मा जिल्हाधिकारी महोदय यांचे हस्ते प्रदान करण्यात आले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पालघर

Learn More →