जी -20 शिखर परिषद नागपूर निमित्याने

G -20 शिखर परिषद निमित्याने नागपूर येथे शहराचे सुशोभीकरण सुरू आहे त्यामध्ये पौष्टिक तृणधान्य पोस्टर तयार करून मा. आयुक्त साहेब यांना रस्त्याचे दुतर्भी भिंतीवर पेंटिंग करण्यासाठी विनंती केली . मा. आयुक्त साहेब यांनी मान्यता ही दिली

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नागपूर

Learn More →