मौजे धामणी तालुका आंबेगाव जिल्हा पुणे येथे राष्ट्रीय कृषी विकास योजना ज्वारी पीक प्रात्यक्षिक अंतर्गत शेतकऱ्यांना बीजप्रक्रिया प्रात्यक्षिक करून दाखवले व मार्गदर्शन करण्यात आले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पुणे

Learn More →