मौजे धामणी तालुका आंबेगाव जिल्हा पुणे येथे राष्ट्रीय कृषी विकास योजना ज्वारी पीक प्रात्यक्षिक अंतर्गत बियाणे व निविष्ठा वाटप करण्यात आल्या यावेळेस सरपंच सौ रेश्मा बोऱ्हाडे उपस्थित होत्या.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पुणे

Learn More →