मौजे कोंढणपूर येथे NFSM अंतर्गत रब्बी ज्वारी प्रकल्पातील ज्वारी बियाणे शेतकऱ्यांना वाटप केले व अझोटोबॅक्टर व PSB जिवाणू संवर्धक बिजप्रक्रिया करून पेरणी करणे बाबत मार्गदर्शन करताना कृषि पर्यवेक्षक श्री. सी.एस.कोकणी, कृषि सहाय्यक, श्री. तुषार मिटके ,व उपस्थित शेतकरी.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पुणे

Learn More →