आज दिनांक १२/१०/२०२३ रोजी इंदापूर तालुक्यात तरंगवाडी, गोखळी. लोणी, विठ्ठलवाडी, शिरसटवाडी,वरकुटे कळंब, वडापुरी इत्यादी गावामध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत रब्बी ज्वारी बियाणे वाटप करन्यात आले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पुणे

Learn More →