मौजे वरखेडे ता कळवण.. पौष्टिक तृणधान्य कार्यक्रम अंतर्गत मिलेट किट बियाणे वाटप…

मौजे वरखेडे ता कळवण.. पौष्टिक तृणधान्य कार्यक्रम अंतर्गत मिलेट किट बियाणे वाटप…

मिलेट किट वाटप करताना कृषि सहायक श्रीम कुवर मॅडम, उपस्थित महिला शेतकरी

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →