विदया मंदिर, मौजे हसूरसासगिरी, ता. गडहिंग्लज येथे प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे कार्यक्रम घेण्यात आला.

विदया मंदिर, मौजे हसूरसासगिरी, ता. गडहिंग्लज, जिल्हा- कोल्हापूर येथे मौजे हसूरसासगिरी येथे दि 5/08/2023 रोजी प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे कार्यक्रम घेण्यात आला या कार्यक्रमांमध्ये कर्मचारी वृंद व विद्यार्थी उपस्थित होते आहारातील पौष्टिक तृणधान्याचे महत्त्व कृषी सहाय्यक श्रीमती डी आर कुंभार यांनी सांगितले.

शेअर करा...

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कोल्हापूर

Learn More →