विदया मंदिर,कोदे बु., तालुका गगनबावडा येथे प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांमध्ये मिलेट जागरूकता कार्यक्रम संपन्न.

आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्त कोदे बु., तालुका गगनबावडा येथे प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांमध्ये मिलेट जागरूकता कार्यक्रम संपन्न झाला. यावेळी कृषी विभागामार्फत शालेय विद्यार्थी मार्गदर्शन करणेत आले.

शेअर करा...

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कोल्हापूर

Learn More →