मौजे दुगूनवाडी, ता.- गडहिंग्लज , जिल्हा- कोल्हापूर येथे विदया मंदिर शाळेमध्ये प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांमध्ये मिलेट जागृती कार्यक्रम संपन्न.

मौजे दुगूनवाडी, ता.- गडहिंग्लज , जिल्हा- कोल्हापूर येथे दिनांक- १०.८.२०२३ रोजी विदया मंदिर शाळेमध्ये प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांमध्ये मिलेट जागरूकता निर्माण करणे कार्यक्रम घेण्यात आला. या कार्यक्रमांमध्ये शाळेचे कर्मचारी वृंद व विद्यार्थी उपस्थित होते. आहारातील पौष्टिक तृणधान्याचे महत्त्व याबाबत माहिती कृषी सहाय्यक श्रीमती डी. आर. कुंभार यांनी दिली .

शेअर करा...

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कोल्हापूर

Learn More →