आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्त मौजे निहीदा ता.बार्शीटाकळी जि.अकोला येथे शालेय विद्यार्थ्यांना पौष्टिक तृणधान्य आहाराचे महत्व व जनजागृती करण्यात आली.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, अकोला

Learn More →