आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य सप्ताह निमित्त मौजे खडकी येथे कार्यक्रम…

खडकदेवळा येथील माध्य विद्यालय येथे प्रधानमंत्री पोषण शक्ती विकास कार्यक्रम अंतर्गत कृषी विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.

शेअर करा...

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जळगाव

Learn More →