खडकदेवळा येथील माध्य विद्यालय येथे प्रधानमंत्री पोषण शक्ती विकास कार्यक्रम अंतर्गत कृषी विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.

शेअर करा...

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जळगाव

Learn More →