मौजे वाल्हवे येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २३ कै महारु गायकवाड आश्रम शाळा येथे राजगिरा, रांळा, कोदा,सावा या पिकांचे आहारातील महत्व या विषयी मार्गदर्शन केले

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, धुळे

Learn More →