मौजा-अनंबेरी तालुका चिमुर जिल्हा चंद्रपूर येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य -23 निमित्त जनजागृती कार्यक्रम साजरा

मौजा अनंबेरी तालुका चिमुर जिल्हा चंद्रपूर येथे आज दिनांक 4/८/२०२३ रोजी जिल्हा परिषद शाळा  येथे प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत  कृषी सहायक बी.बी.आडे मंगलगाव व कृषी सहायक नवतळा जी.एस.उमाटे व कृषी सहाय्यक यांनी मुलांना तृणधान्य चे आहारातील महत्त्व बाबत मार्गदर्शन करण्यात आले त्यावेळेस शाळेतील मुख्याध्यापक श्री पाटील सर व इतर शिक्षक वृंद तसेच 100 मुले हजर होती.

शेअर करा...

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, चंद्रपूर

Learn More →