आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ अंतर्गत मौजे शेळद ता.बाळापुर जि.अकोला येथे शालेय विद्यार्थांना आहारातील पौष्टिक तृणधान्य महत्व बाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, अकोला

Learn More →