मौजे मुलखेड येथे प्रधानमंत्री पोषण आहार योजना अंतर्गत पौष्टिक तृणधान्य जनजागृती मोहीम कार्यक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना पौष्टिक तृणधान्य पोषणमूल्ये व आहारातील महत्त्व या विषयावर भाषण स्पर्धेत सहभागी विद्यार्थी बोलताना, राजगिरा मंथ ऑफ मीलेट च्या अनुषंगाने पाककला स्पर्धेत सहभागी महिला व विद्यार्थिनी समवेत शाळेतील शिक्षकगण, कृषि पर्यवेक्षक श्री विकास भोर, ग्रामपंचायत सदस्य, शेतकरी महिला व शाळेतील विद्यार्थी

मौजे मुलखेड येथे प्रधानमंत्री पोषण आहार योजना अंतर्गत पौष्टिक तृणधान्य जनजागृती मोहीम कार्यक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना पौष्टिक तृणधान्य पोषणमूल्ये व आहारातील महत्त्व या विषयावर भाषण स्पर्धेत सहभागी विद्यार्थी बोलताना, राजगिरा मंथ ऑफ मीलेट च्या अनुषंगाने पाककला स्पर्धेत सहभागी महिला व विद्यार्थिनी समवेत शाळेतील शिक्षकगण, कृषि पर्यवेक्षक श्री विकास भोर, ग्रामपंचायत सदस्य, शेतकरी महिला व शाळेतील विद्यार्थी

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पुणे

Learn More →