मौजे कोल्हेवाडी येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 अनुषंगाने प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांमध्ये पौष्टीक तृणधान्य जागरूकता निर्माण करण्याबाबत आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांत विद्यार्थ्यांना तृणधान्याची ओळख तसेच तृणधान्यचे आहारातील महत्त्व याविषयीची मार्गदर्शन केले

मौजे कोल्हेवाडी येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 अनुषंगाने प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांमध्ये पौष्टीक तृणधान्य जागरूकता निर्माण करण्याबाबत आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांत विद्यार्थ्यांना तृणधान्याची ओळख तसेच तृणधान्यचे आहारातील महत्त्व याविषयीची मार्गदर्शन केले

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पुणे

Learn More →