जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा देऊळगाव राजे तालुका – दौंड येथे आंतरराष्ट्रीय तृणधान्ये वर्षानिमित्त तृणधान्ये पिके आणि तृणधान्याचे मानवी आहारातील महत्व तसेच तृणधान्याचे आरोग्यासाठी असणारे फायदे याविषयी माहिती दिली.

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा देऊळगाव राजे तालुका – दौंड येथे आंतरराष्ट्रीय तृणधान्ये वर्षानिमित्त तृणधान्ये पिके आणि तृणधान्याचे मानवी आहारातील महत्व तसेच तृणधान्याचे आरोग्यासाठी असणारे फायदे याविषयी माहिती दिली.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पुणे

Learn More →