आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 निमित्त मा.मंडळ कृषी अधिकारी सीमा चौधरी मॅडम यांनी पौष्टिक तृणधान्यांचे आहारातील महत्त्व व राजगिरा तृणधान्याचे आहारातील महत्त्व याविषयी मार्गदर्शन केले.

आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 निमित्त मा.मंडळ कृषी अधिकारी सीमा चौधरी मॅडम यांनी पौष्टिक तृणधान्यांचे आहारातील महत्त्व व राजगिरा तृणधान्याचे आहारातील महत्त्व याविषयी मार्गदर्शन केले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पुणे

Learn More →