आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ अंतर्गत मौजे स्वरूपखेड, मौजे काजीखेड ता.बाळापुर जि.अकोला येथे पौष्टिक तृणधान्य विषयी मार्गदर्शन करण्यात आले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, अकोला

Learn More →