घालवाड व उमळवाड तालुका- शिरोळ, जिल्हा – कोल्हापूर येथे “शेत तिथे पौष्टिक तृणधान्य मोहिमेंतर्गत” महिला शेतक-याना तृणधान्य बियाणे मिनिकीटचे वाटप.

घालवाड व उमळवाड तालुका- शिरोळ, जिल्हा – कोल्हापूर येथे “शेत तिथे पौष्टिक तृणधान्य मोहिमेंतर्गत” शेतक-याना तृणधान्य बियाणे मिनिकीटचे वाटप करनेत आले. यावेळी कृषी सहाय्यक व कृषी पर्यवेक्षक यांनी उपस्थित महिला शेतक-याना पौष्टीक तृणधान्याचे आहारातील महत्व सांगितले.

शेअर करा...

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कोल्हापूर

Learn More →