कृषी संजीवनी कृषी सप्ताह २०२३ अंतर्गत मौजे आडूळ ता. पैठण येथे उपस्थित शेतकरी यांना आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्ताने पौष्टिक तृणधान्य लागवड व आहाराचे महत्व याबाबत कृषी पर्यवेक्षक, कृषी सहाय्यक यांनी मार्गदर्शन केले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, औरंगाबाद

Learn More →