कृषी संजीवनी कृषी सप्ताह २०२३ अंतर्गत मौजे पिंपळगाव देव ता. फुलंब्री येथे उपस्थित शेतकरी यांना आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्ताने पौष्टिक तृणधान्य लागवड व आहाराचे महत्व याबाबत जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी श्री. पि.आर. देशमुख, तालुका कृषी अधिकारी श्री. कासार, मंडळ कृषी अधिकारी, कृषी पर्यवेक्षक, कृषी सहाय्यक यांनी मार्गदर्शन केले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, औरंगाबाद

Learn More →