कृषी संजीवनी सप्ताह अंतर्गत मौजे खर्डे खु. ता शिरपूर येथे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला त्यामध्ये पौष्टिक तृणधान्याचे आहारातील महत्व व कृषी विभागाच्या इतर योजनांची माहिती देण्यात आली

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, धुळे

Learn More →